Música MIDI

Les sigles MIDI corresponen a Musical Instrument Digital Interface (Interfície Digital d’Instruments Musicals). És un llenguatge que permet a ordinadors, instruments musicals i maquinari comunicar-se entre si. El protocol MIDI inclou una interfície, un llenguatge en el qual es transmeten les dades MIDI, i les connexions necessàries per comunicar entre elements de maquinari.

Amb aquestes aplicacions pots fer música MIDI online des de el teu ordinador.

Midi City

ONLINE Sequencer

Quan fas servir un instrument MIDI, cada vegada que prems una tecla es crea una nota MIDI (de vegades anomenada esdeveniment MIDI)

Cada esdeveniment MIDI porta amb si instruccions que determinen:

     Key ON i OFF: quan es prem la tecla i quan es deixa anar
     Pitches o notes premudes
     Velocitat: rapidesa i força amb la qual es prem la tecla
     Aftertouch: força amb la qual es manté premuda la tecla
     Tempo (o BPM)
     panning
     modulacions
     volum

El midi també conté les dades MIDI Clock entre 2 o més instruments. Això permet la perfecta sincronització amb la resta de la teva maquinari.

El MIDI Clock depèn del tempo del teu dispositiu principal – normalment un seqüenciador. Així que si canvies el teu tempo principal, el MIDI s’encarrega que tot segueixi sincronitzat. És com un director d’orquestra per tot el teu material!

Deixa un comentari